back to homepage

het bedrijf Raulph.com


Raulph is op een creatieve manier betrokken bij marketing projecten van zijn klanten. Zij willen soms alleen mensen informeren, maar meestal willen zij hun verkoop bevorderen. Dit is een eenvoudig doel dat niet altijd eenvoudig te bereiken is.
Het vergt inzicht, samenwerking en creativiteit. Creatief zijn is leuk. Als het ook het beoogde effect heeft, is het zinvol. Raulph is graag zinvol bezig, dat mag duidelijk zijn.Raulph is creatively involved in marketing projects of his customers. They sometimes just want to inform people about something, but most of the time they want to sell more. This is a simple goal that is not always easy to achieve. It takes vision, cooperation and creativity. Being creative is fun. And it is useful when it's also effective. Raulph likes to be useful, that's for sure.